Файловете по-долу са в csv/xlsx/ods формат и са съвместими с повечето системи за управление на инвентар, Excel и Open Office


Това е полезно ако искате да добавите нашите продукти в някоя от системите за управление на инвентар, Amazon Feeds, ERP, POS и др. Нашите файлове могат да бъдат отворени в Excel, Open Office и др.