Датотеките подолу се во формат csv/xlsx/ods и се компатибилни со Excel и Open Office


Ова е корисно ако сакате да ги додадете нашите производи во некој од системите за управување со залихите, Амазон Feeds, ERP, POS и други. Нашите датотеки можат да се отворат во Excel, Open Office...